На 02.07.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ДРЯНОВО ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.101-2806, по Процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“
Общата стойност на финансирането е 4 499.76 лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана ...

Към офертата