------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
На 15.10.2021г. ДРЯНОВО ЕООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-
2.089-1712-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за малки предприятия с
оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“ по процеду...

Read more

На 02.07.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ДРЯНОВО ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.101-2806, по Процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“
Общата стойност на финансирането е 4 499.76 лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Е...

Read more