ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА


На 02.07.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ДРЯНОВО ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.101-2806, по Процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“
Общата стойност на финансирането е 4 499.76 лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Продължителност на изпълнението: 3 месеца.

Общата цел на заявлението/проекта е насочена към Осигуряване на оборотен капитал за ДРЯНОВО ЕООД, за преодоляване на икономическите последствия.

На 02.07.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ДРЯНОВО ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.101-2806, по Процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“
Общата стойност на финансирането е 4 499.76 лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Продължителност на изпълнението: 3 месеца.
Общата цел на заявлението/проекта е насочена към Осигуряване на оборотен капитал за ДРЯНОВО ЕООД, за преодоляване на икономическите последствия.