Оперативни програми


На 30.03.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ДРЯНОВО ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.097-1748, по Процедура BG16RFOP002-2.097-„Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.
Общата стойност на финансирането е 18 290,94 лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Продължителност на изпълнението: 3 месеца.
Общата цел на заявлението/проекта е насочена към осигуряване на Подкрепа чрез оборотен капитал за ДРЯНОВО ЕООД , за справяне с последиците от от временните противоепидемични мерки.